Fra foyeren i Det kgl. Teater

Fra foyeren i Det kgl. Teater. 

Tegning af P.C. Klæstrup (1820-1882) tegner f. Peter Christian Nygaard Mattat (Mathat) i Kbh.

“Paa den Tid, da Politiken aldeles ingen Rolle spillede hos os, var Theatret “det Offentlige”, det, som var Dagens og Aftenens betydeligste Conservationsthema; den kongelige danske Skueplads kunde da vistnok ogsaa henregnes til een af de første i Europa, den eiede da betydelige Talenter”. Fra H.C. Andersens selvbiografi “Mit livs Eventyr“.

Foto Lars Bjørnsten Odense

Se mere om: H.C. Andersen og Det kongelige Teater