H.C. Andersens tidligste teatermanuskript til dukketeaterforestilling

H.C. Andersens tidligste teatermanuskripter til dukketeaterforestilling

Blandt H.C. Andersens tidligste bevarede teatermanuskripter findes et program til to dukketeaterforestillinger(?), sandsynligvis skrevet mens han var dreng i Odense og forsynet med hans egne blyantstegninger. Stykkernes titler er: Emigrantens Reisevogn, Blodkomedie i fem akter efter det Franske af forskjellige Forfattere og Et Feilgreb og ikke et Feilgreb. Komedie i én Akt. Om rollelisten har han lakonisk anført: “Personerne ere næsten mange.” Se mere om: H.C. Andersen og Det kongelige Teater

 Kilde: Det Kongelige Bibliotek.