H.C. Andersen afsked fra Det kongelige Teater i 1822

 H.C. Andersen afsked fra teatret i 1822

Direktionen for Det Kgl. Teater meddeler H.C. Andersen afsked fra teatret 1822 ” At Directionen ved denne Maaneds Udgang entlediget Dem fra Theatrets Tieneste, undlader den ikke herved at meddele Dem.

Directionen for de Kongelige Skuespil, den 29 Juni 1822 . E. Holstein, K.L. Rahbek, Jonas Collin

Se mere om: H.C. Andersen og Det kongelige Teater

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2004