H.C. Andersens fars skomagerværksted

Fotoet viser  H.C. Andersens originale barndomshjem i Munkemøllestræde Nr. 3 i Odense. Det lille skomagerværksted ved vinduerne vendte ud mod  Munkemøllestræde. Her boede H.C. Andersen fra maj 1807 til 4. september 1819, hvor han rejse til København.

Fotoet viser  H.C. Andersens originale barndomshjem i Munkemøllestræde Nr. 3 i Odense. Det lille skomagerværksted ved vinduerne vendte ud mod  Munkemøllestræde. Her boede H.C. Andersen fra maj 1807 til 4. september 1819, hvor han rejse til København. H.C. Andersens far Hans Andersen, der var skomager og drev det lille værksted i stuen, døde i 1816. H.C. Andersen og hans mor fortsatte med at bo i lejligheden.  H.C. Andersen beskriver det selv i “Mit livs Eventyr” således: “…Een eneste lille Stue, der næsten var opfyldt med Skomagerværkstedet, Sengen og den Slagbænk, hvori jeg sov, var Barndoms-Hjemmet, men Væggene vare behængte med Billeder, paa Dragkisten stod smukke Kopper, Glas og Nipserier og henne over Værkstedet, ved Vinduet, var en Hylde med Bøger og Viser. I det lille Kjøkken hang over Madskabet Tinrækken fuldt af Tallerkener, det lille Rum syntes mig stort og rigt, Døren selv, der i Fyldingen stod malet med Landskab, var mig dengang lige saa betydende som nu et heelt Billedgalleri!..”

Læs mere om H.C. Andersens barndom her!

The photo shows H.C. Andersen’s childhood home in Munkemøllestræde Nr. 3 in Odense. The small shoemaker workshop at the windows faced the Munkemøllestræde. Here lived H.C. Andersen from May 1807 to 4th September 1819, where he travel to Copenhagen. H.C. Andersen’s father Hans Andersen, who was a shoemaker and drive the small workshop in the living room, died in 1816. H.C. Andersen and his mother continued to live in the apartment.H.C. Andersen describes it in “My Life Adventure” as follows: One only little room, which was almost satisfied with shoemaker workshop, bed and seetle bench, where I slept, was the childhood home, but the walls were hung with pictures, on the chest of drawers was pretty cups , glass and over the workshop, by the window, was a shelf with books and songs. In the small kictchen hung over the food cupboard, the tin row full of dishes, the little room seemed to me great and rich, the door itself, which in filling was painted with landscape was me then just as significant as now a whole Picture!

Se flere billeder fra barndomshjemmet her!   Alle foto  Lars Bjørnsten Odense

Se mere om H.C. Andersens barndom her!