H.C. Andersen, Holsteinborg og julen 1861

Nedenstående er en del af en større beskrivelse, se mere her! 

Juleklip – Papirklip H.C. Andersen 1861. Foto: Lars Bjørnsten 2002

H.C. Andersen og Holsteinborg – julen 1861

Det menes, at det ældste flettede julehjerte er lavet af H.C. Andersen i 1861 på herregården Holsteinborg ved Skælskør. Det har ingen hank og er lavet i gult og grønt papir. Se mere om H.C. Andersen og julen her!

Julen – juleaften 1861

Juleaften var der på Holsteinborg et stort juletræ. Der var barneglæde; alle de små var meget lykkelige ved juletræet og dets herligheder. H.C. Andersen havde sit eget julebord med mange gaver – presenter, som alle tydede på hans digtninger, den mosaiks papirtrykker havde “Sommerfuglen” at bære, i skrivetøiet en lille nisse, svolstikkeholderen havde “Kattene” fra eventyret og for at vers ikke skulle mangle fik han Christian Winthers Bog med Billeder af Exner, & &.

H.C. Andersen tænkte juleaften på Holsteinborg over sin juletid i barndommen i Odense og om at den dog var den rigeste han havde oplevet, uagtet at stuen var så lille og han intet juletræ havde, men grøden, gåsen og æbleskiverne manglede aldrig og den aften stod der to lys på bordet. “Et halvt hundred Aar tilbage har jeg allerede en Jule-Erindring! hvor forunderligt er jeg dog baaret frem!” skriver H..C. Andersen i et brev til B.S. Ingemann juledag 1861.

I slutningen af november skrev grevinde Mimi Holstein til H.C. Andersen om julen 1861 med opfordring til ham om at komme til Holsteinborg. Samværet med ham vil være den ædleste, herligste og kæreste gave hun vil modtage. Også hendes mand vil glæde sig til hans besøg og børnene vil juble højt ved at der måske er tændt et “juleblus”. Andersens sidste nye historier vil være en god julebord foræring til sønnen Ulrik-Adolffs og beder til Gud at han vil bevare og skænke dem hjemmet et lykkeligt og med kærlighed velsignet hjems uforstyrrede glæder!

H.C. Andersen havde et stort ønske til jul: “…Brev! det var mig een af de bedste Julegaver; jeg fik det ude paa Landet hvor jeg paa Holsteinborg tilbragte Julen…”.

Den 26. december 1865 skrev H.C. Andersen for grevinden til Benedicte Paludan-Müller i Jylland et lille digt om juletræet på Holsteinborg

“Paa Holsteinborg Juletræet staaer,
Med straalende Gaver og Kjærter,
Een Green heelt op til Liimfjorden naaer,
Med Hilsen fra trofaste Hjerter”.

Danmarks første juletræ på Holsteinborg i 1808

Det første juletræ i Skandinavien og Danmark kan føres tilbage til herregården Holsteinborg ved Skælskør. Den 24. december 1808 blev der tændt lys på et grantræ på Holsteinborg af grevinde Wilhelmine født Reventlow fra Brahe-Trolleborg Grantræet skulle være placeret i den lange vintergang i herregårdens østfløj på 1. sal og træet skulle være pyntet med røde og hvide lys samt kulørt, udklippet papir.

Se mere om “Holsteinborg og H.C. Andersen” her!

Note: H.C. Andersen førte en livlig brevkorrespondance med sine venner og veninder og særlig med grevinde Mimi Holstein-Holsteinborg. Disse breve, samt dagbøgerne har dannet baggrund for beskrivelsen af H.C. Andersen og Holsteinborg. Primærkilder er H.C. Andersen brevbasen fra sdu.dk og dagbøgerne fra kb.dk. Har du foto eller tekst, der kan suppleres med, så skriv venligst til mig. Lars Bjørnsten Odense [email protected]