Børnemærket fra Børns Vilkår julen 2004 med motiver fra H.C. Andersens eventyr

Børnemærket julen 2004 med motiver fra H.C. Andersens eventyr. Disse mærker solgt til fordel for “Børns Vilkår – for børn i Danmark”  for 20 kr. og sponsoreret af TDC. Tegnet af Svend Otto S. til fordel for Børns Vilkår – for børn i Danmark

 Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i mere end 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Målet er at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.

  Foto: Lars Bjørnsten Odense