Holger Drachmann: Lykkens Fe har de mange Gaver (om H.C. Andersen)

I Bornholms Social-Demokrat kunne man den 6. april 1905 læse følgende poesi af Holger Drachmann om H.C. Andersen

H.C. Andersen

Lykkens Fe har de mange Gaver
deler dem ud paa maa og faa:
nogle maa nøjes med ribbede Straa,
andre faar hængende Haver;
men Andersen fik paa sin ydmyge Vugge
hverken Rangle af Sølv eller Kniplings-Dukke;
Feernes Kys fik den fattige Fyr,
de blomstred´ og blev hans Æventyr

Der er knapt i Verden det Barneblik,
som ikke sin første Indvielse fik,
som ikke har stirret sig henrykt-klog
i H.C. Andersen Billedbog;
og alle os Voxne, Kvinder og Mænd,
gør Digtningen Trolddom unge igen! –

Lad os da takke den mand, som blev skabt
af vort bløde hjemlige Muld:
mangt af hans Værker i Tiden gaar tabt,
det bedste kun gemmes som Guld;
det Ypperste bærer hans lødige Præg,
det varmer om Hjertet hos Lærd og hos Læg-
og klynked´ han stundom, den ensomme Fyr:
hans Graad blev til Perler af Æventyr.

Lykkens Fe giver store Gaver,
giver dem aldrig aandeligt Smaa:
Violen blev sat paa et skrøbeligt Straa,
men dufter som Elverlands Haver:
vort Moderlands Strand har saa sælsomme
Sukke
vore dampende Enge er Alfernes Vugge,
vore Digtere Harpen i Sagn-Disen slaar –
H.C. Andersen toner de tusinde Aar!

Holger Drachmann

Se flere H.C. Andersen relaterede ting fra perioden 1900 – 1924 her!