H. C. Andersen og Louis Trier, Fernanda Henriques m.fl. på Rolighed

H. C. Andersen BO.141, Louis Trier, Fernanda Henriques, Ida Melchior, Ruben Henriques, Edmond Henriques, Tyge Rothe, Carl H. Melchior, Martin R. Henriques, Theodor Melchior og Robert Henriques på Rolighed

H. C. Andersen blev sin tids mest fotograferede dansker. De fotografiske optagelser af digteren fandt sted i perioden 1843 – 1874. Der er optaget mere end 150 fotografier af den verdensberømte eventyrdigter fra Odense. H.C. Andersen var meget betaget af den fotografiske kunst og han har bl.a. i sine breve og dagbogsoptegnelser berettet om disse besøg. Der er lavet flere hundrede portrætter af digteren i fotografi, grafik, tegning og silhuet. Ovenstående er et eksempel herpå og kilden er: Det Kongelige Biblioteks web-site, www.kb.dk, 02032002. Teksten under billedet er den tekst der er angivet ved billedet. 

Oversigt: Portrætter m.m. af H.C. Andersen