Sorø Byport og H.C. Andersen

Foto af det sted hvor byporten tidligere stod i Storgade i Sorø. Foto Lars Bjørnsten Odense

På en gåtur op og ned af Storgade i Sorø faldt mine øjne på en metalplade ved huset ud for for 50. På pladen stod:

Sorø Byport

“Til værn mod omstregfende tyveknægte o. lign. byggedes der på dette sted senest 1682 et lille vagthus op til Storgades vestside, og senest i 1736 blev gaden lukket helt af en byport i 12 fag bindingsværk med en gennemkørsel midti på lidt over 3 meter i højden og bredden. H.C. Andersen besøgte tit Sorø og han har bl.a. omtalt byport i et brev 1839 hvor han skriver: “Sorø forekommer mig som en Flaske, Porten er Flaske Halsens Aab­ning, der maa man igjennem og saa ned til Bunds…”

Brevet, hvori Sorø byport nævnes er fra den 11 Juli 1839 og adresseret til Henriette Collin og indeholder ikke kun noget om flaskehalsen “byporten” men også andre betragtninger om Sorø, der ikke er kommet med på pladen: ….. hu hvor her er inde­sluttet og trist! Søen ligger saa dorsk og søvnig, som om den ogsaa kjedede sig ved at være her, Sumpen stinker, alle de nye Anlæg ere byggede paa Hængedynd og Træerne see raadne ud’ndash;dog Menneskene ere høist elsk­værdige, jeg har kun været her i to Dage og hver Dag ude i stort Selskab, igaar var jeg til Middag ved Bibelselskabet, hvor Bibelens Skaal blev drukket og vi fik god Mad og De veed jeg er »en Mand af Smag«. I Dag gjorte Hauch et lille Selskab for mig og jeg havde det godt, som man jo altid har naar man bliver gjort af.–Reisen herud var den sædvanlige, ud af den lige Landevei til Roeskilde osv. Vi vare 10 Vogne og ialt hen­ved 70 Personer….” (Kilde Sdu.dk)

Efterfølgende har jeg så fundet nedenstående oplysninger og billede af den gamle byport

Maleri af byporten i Sorø omkring 1770 af ukendt kunstner

Teksten til billedet er: Her ses byportlængerne for enden af Storgade. Porten virker ganske stor og med en ret høj portåbning, der ikke sidder helt midt i portgavlen. Det ses, at porten var kalket blågrå og var forsynet med en høj kvist over portbuen, hvori der sidder fire små vinduer. En vigtig detalje er det forhold, at den ene ende af portlængen, mod venstre, fremstår i bindingsværk, mens den anden ende, byporten og resten af længen mod højre, er kalket blågrå. Det må ses som et udtryk for, at portlængen på denne tid var fordelt på to forskellige matrikler. Især stigende trafik nødvendiggjorde byportens fjernelse. Det skete tapevis fra 1859 til 1876.

Kilde: Foto Hans Petersen, i Helge Torm (red.): Sorø Amts Museum 1916-96, Sorø, 1996 og Dansk Center for Byhistorie

Se også “Andet” om H.C. Andersen.