Illustration af H.C. Andersens eventyr “Det gamle Egetræes sidste Drøm”

Illustration af H.C. Andersens eventyr (Et Jule-Eventyr): “Det gamle Egetræes sidste Drøm” (1858) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Last Dream of the Old Oak. By Hans Christian Andersen.

“… Der stod i Skoven, høit paa Skrænten, ved den aabne strand, saadan et rigtig gammelt Egetræ, det var netop tre hundrede og fem og tredsindstyve Aar, men den lange Tid var for Træet ikke mere end ligesaa mange Døgn for os Mennesker; vi vaage om Dagen, sove om Natten, og have da vore Drømme; med Træet er det anderledes, Træet er vaagent i de tre Aarstider, først mod Vinteren har det sin Søvn, Vinteren er dets Sovetid, den er dets Nat efter den lange Dag, som kaldes Foraar, Sommer og Høst.
Mangen varm Sommerdag havde Døgnfluen dandset rundt om dets Krone, levet, svævet og følt sig lykkelig, og hvilede da, et Øieblik i stille Lyksalighed, den lille Skabning paa et af de store friske Egeblade, saa sagde Træet altid: “Lille Stakkel! kun en eneste Dag er hele dit Liv! hvor kort dog! det er saa sørgeligt!”
“Sørgeligt!” svarede da altid Døgnfluen, “hvad mener Du dermed? Alt er jo saa mageløst lyst, saa varmt og deiligt, og jeg er saa glad!”
“Men kun een Dag, og saa er Alt forbi!”
“Forbi!” sagde Døgnfluen. “Hvad er forbi! er ogsaa Du forbi?”
“Nei, jeg lver maaske Tusinder af dine Dage, og min Dag er hele Aarstider! Det er Noget saa langt, Du slet ikke kan udregne det!”
“Nei, for jeg forstaaer Dig ikke! Du har Tusinder af mine Dage, men jeg har Tusinder af Øieblikke til at være glad og lykkelig i! Holder al denne Verdens Deilighed op, naar Du døer?”
“Nei,” sagde Træet, “den bliver vist ved længer, uendeligt længer, end jeg kan tænke det!”
“Men saa have vi jo lige Meget, kun at vi regne forskjelligt!”…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

Se mere om Julen og H.C. Andersen her!

  Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales