Klingenberg – Sct Knuds Marked 1865

Billeder fra H.C. Andersens Odense

Klingenberg med Sankt Kunds kirke. Usigneret.

Klingenberg med Sankt Knuds kirke. Usigneret.

Pietro Købke Krohn (1840-1905) Sct. Knuds Marked 1865

Pietro Købke Krohn (1840-1905) Sct. Knuds Marked 1865

H.C. Andersen har i bl.a flere breve i 1836 givet udtryk for at han var på Sankt Knuds Mark i Odense. Han giver udtryk for, at da han kom til Odense var markedet slet og det var vejret og ham også. Han skriver også at markedet ikke hvad det var i gamle dage. I et brev fra 26. februar 1841 til Henriette Hanck fra Athen sammenligner han markdet der med det hjemlige Sct. Knuds Marked i Odense “…vi kom gjennem en Olieskov og til Athen, der synes mig lidt mindre, eller omtrent som Odense; det første Indtryk er det, at Byen i største Fart er muret op til et stort Marked og flere Gader ere verkelig ikke ulig de Telt-Gader der er paa Odensetorv St Knuds Marked, hvert Huus er en saadan aaben Boutik paa Husets Brede; Læredet naaer over Gaden; de fleste Huse ere to Etager og i alle findes Træ Gulv”….”.

Foto: Lars Bjørnsten 2002. Set på Odense Bys Museer.