Odense – set fra syd ca. 1750

Odense på H.C. Andersens tid

Usigneret. Odense fra syd ca. 1750

Maleriet er usigneret og forestiller Odense fra syd ca. 1750

Usigneret. Odense fra syd ca. 1747

Usigneret. Odense fra syd ca. 1747

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2002. Set på Odense Bys Museer.