Lystspillet “Den nye Barselstue” af H.C. Andersen

Den nye Barselstue. Originalt Lystspil i een Act. Forlagt af Universitets-boghandler C. A. Reitzel, København, 1850. Foto Lars Bjørnsten Odense

H.C. Andersens lystspil  “Den nye Barselstue” havde premiere 26. marts 1845 på Det kongelige Teater i København. Det blev offentliggjort for første gang  den 13. april 1850

Teatret var H.C. Andersens store passion. Dette selv om han her led flere nederlag ikke kun personligt , men også i forhold til at få optaget værker til fremførelse på teatret. På teatret mødte han især modstand fra Christian Molbech og J.L. Heiberg side. De vurderede ikke stykkerne professionelt og afslagene var mere personlige, da de ikke kunne lide H.C. Andersen. H.C. Andersen indleverede derfor flere værker anonymt og de blev antaget til opførelse på teatret uden de store problemer. Et af disse stykker var lystspillet “Den nye Barselstue” .

Stykket blev en stor succes og forfatteren var anonym i flere år og blev opført ca. 60 gange. Kun få af H.C. Andersens nære venner vidste at forfatteren var H.C. Andersen.

H.C. Andersen har selv skrevet om “Den nye Barselstue” i sin selvbiografi »Mit livs eventyr«, hvor han skriver at stykket gik år og dag med samme levende bifald og ingen vidste hvem forfatteren var. Der blev gættet på Hostrup og det var ikke til skade for Andersen. Senere blev der gættet på H.C. Andersen , men det var der ingen der troede på. H.C. Andersen har selv været vidende til at folk der sagde det blev sat på plads og at  et af argumenter folk kom med var , at Andersen ikke kunne tie stille, da stykket gjorde megen lykke.H. C. Andersen gav sig selv det stille løfte om ikke at ville give sig tilkende som forfatter før stykket var udspillet og ikke længere havde den interesse , sådan som et lille arbejde og nyheden kan have. H.C. Andersen holdt sit ord og han vedkendte sig det første dag han udgav de i sine samlede skrifter. Han mener selv at flere af karakterer i andre af hans værker bl.a. i romanen “O.T” og “Kun en Spillemand”  kunne havde ledt folk på sporet af at han var forfatteren til stykket.

Lars Bjørnsten