Frimærkegraveringsværtøj

Stikkel

Gravørens vigtigste værktøj er en gravørstikkel, som han bruger, når han skal lave streger og prikker i den plane stålmolette.

Glittestål

Glittestålet bruger gravøren ved mindre fejlgraveringer i moletten, eksempelvis når en ridse skal “lukkes”.

  Luppen

Gennem luppen kan man se de fine detaljer i frimærket. Det gælder også mikrotekster, som af og til forekommer på danske frimærker. Mikrotekster er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje.

  Foto: Lars Bjørnsten Odense. Set i H.C. Andersens Hus 1. juni 2012