H.C. Andersen: Forord til “Et Besøg i Portugal 1866″

H.C. Andersen: “Et Besøg i Portugal 1866″

Forord

I “Mit Livs Eventyr” har jeg fortalt fra min første ungdomstid i København, hvilket København, hvilket hjem jeg fandt i Admiral Wulffs hus på Søakademiet. Her kom på den tid to unge portugisiske drenge, Jose og George O’Neill, sønner af chefen af ​​det handelshuset Torlades O’Neill i Lissabon. Faderen ville, at hans børn skulle tjene folket og sproget i det land, hvis konsul han var. Måske også de politiske uroligheder i det dengang ulykkelige Portugal bestemte ham dertil. De blev af vor spansk – portugisiske minister dal Borgo anbefalede admiral Wulff optagen i hans hus og satte i professor Nielsens skole. Snart lærte de vort sprog og fik kærlighed til vort land. Jeg så dem næsten daglig i de fire år de levede her, de rejste derpå til Sverige for også at tjene dette land og dets sprog.

Fra den tid ligge mange år imellem, vi var ikke i brevveksling, hørte ikke fra hinanden. da kom for et årstid siden en landsmand og bad mig om et par anbefalende ord til en eller anden i Lissabon, et sted han troede, at jeg havde besøgt. Jeg vidste ingen bedre at skrive til end min ven fra ungdomstiden. Hr. George O’Neill, der efter sin faders død var blevet dansk konsul. Jeg skrev , fik brev fra ham igen og atter brev, der gentog på det varmeste den indbydelse, også selv at komme til ham, se hans skønne fædreland, der bo hos ham og hans brødre, ret blive hjemme der, have det godt, som et varmt hjertelag formåede, og det er opfyldt.

Jeg har genset ungdomsvennerne, levet med dem og deres, set en del af deres skønne fædreland, det jeg ikke kendte, og som de fleste af mine landsmænd kun ved lidt om. Jeg bringer her de flygtigt nedskrevne erindringer fra denne udflugt i året 1866.

H.C. Andersen

Fortsættes her!

H.C. Andersen: Et Besøg i Portugal 1866 – Uma visita em Portugal em 1866 – A visit to Portugal in 1866. Kilde: H.C. Andersens Samlede Skrifter, Ottende Bind, Anden udgave, Kjøbenhavn C. A. Reitzels Forlag 1878. Bearbejdet af Lars Bjørnsten Odense 2012.