Eventyrlegepladsen i Munke Mose Odense 2012

H.C. Andersen eventyrlegepladsen i Munke Mose 2012. Foto Lars Bjørnsten Odense maj 2012

Odense har mottoet “At lege er at leve” og for ikke at glemme H.C. Andersens udsagn “At rejse er at leve”. Odense er et besøg værd og byder på mange forskellige attraktioner også for børn bl.a. en eventyrlegeplads og som kan opleves på eventyrligvis  Legepladsen findes midt i Odense Centrum i Munke Mose. Legepladsen er inspireret af H. C. Andersens klassiske eventyr om “Tommelise” og “Sommerfuglen“. Tag eventyret med ud på legepladsen og læs det op for barnet – børnene og lad dem få associationer til legeredskaberne.

Det sidste nye på legepladsen er det lavet et pileflet hegn, der omgiver legepladsen. Hegnet skal understøtte den unikke legeplads ved at bidrage til historien om HC Andersens eventyr om Tommelise. Hegnet løber som bølger, der refererer til bevægelserne i vandet. De øverste bånd er formgivet som svanehalse. Stolperne og de øverste bånd af pileflet er farvet forskellige nuancer af grå, blå og sort. Nuancer som kan opfattes i søerne. Den brune pil, der er flettet omkring stolper af forskellig tykkelse og højde har reference til søens bund og de dybe underliggende lag. Pileflethegnet er udført af firmaet “Fletværket“.

Muligheder for leg er mange, man kan klatre på den smukke svane eller hoppe fra åkande til åkande, man flyve på fugle.

Fra eventyret “Tommelise” kan man få følgende associationer:  

  • …ville sætte hende ud i Aaen paa et af de brede Aakandeblade, det er for hende, der er saa let og lille, ligesom en Ø! der kan hun ikke løbe bort…
  • …mange Aakander med de brede grønne Blade, der see ud som de flyde oven paa Vandet;…
  • …som hun havde lagt en heel Krands om med Blomster, der stak deres Stilke ned i Vandet; her flød et stort Tulipanblad, og paa dette maatte Tommelise sidde…
  • …De smaa Fiske, som svømmede nede i Vandet, havde nok seet Skruptudsen og hørt hvad hun sagde, derfor stak de Hovederne op,…
  • …En nydelig lille hvid Sommerfugl blev ved at flyve rundt omkring hende, og satte sig tilsidst ned paa Bladet,…
  • …saasnart Foraaret kom og Solen varmede ind i Jorden, sagde Svalen Farvel til Tommelise, der aabnede Hullet, som Muldvarpen havde gjort ovenover. Solen skinnede saa deiligt ind til dem, og Svalen spurgte, om hun ikke vilde følge med, hun kunde sidde paa dens Ryg, de vilde flyve langt ud i den grønne Skov…
  • …Alle Fuglene, der havde sjunget saa smukt for hende, fløi deres Vei, Træerne og Blomsterne visnede, det store Skræppeblad, hun havde boet under, rullede sammen og blev kun en guul, vissen Stilk, og hun frøs saa forskrækkeligt, for hendes Klæder vare itu og hun var selv saa fiin og lille, den stakkels Tommelise, hun maatte fryse ihjel….
  • …”Her er mit Huus!” sagde Svalen; “men vil Du nu selv søge Dig een af de prægtige Blomster ud, som groe dernede, saa skal jeg sætte Dig der og Du skal faae det saa nydeligt, Du vil ønske det!”…
  • …de bleve hæftede paa Tommelises Ryg og saa kunde hun ogsaa flyve fra Blomst til Blomst; der var saadan en Glæde og den lille Svale sad oppe i sin Rede og sang for dem, saa godt den kunde, men i Hjertet var den dog bedrøvet, for den holdt saa meget af Tommelise og vilde aldrig have været skilt fra hende….

 Lars Bjørnsten Odense 23. maj 2012

Stort og småt om H.C. Andersen i 2012