Kontrakt mellem forlægger C. B. Lorck i Leipzig og H.C. Andersen 1846

Kontakt mellem den danskfødte forlægger C. B. Lorck i Leipzig og H.C. Andersen i Leipzig 19. februar 1846 om en udgave af H.C. Andersens skrifter. Foto Lars Bjørnsten Odense 2003

Kontrakt mellem den danskfødte forlægger C. B. Lorck i Leipzig og H.C. Andersen i Leipzig 19. februar 1846 om en udgave af H.C. Andersens skrifter. Foto Lars Bjørnsten Odense 2003

Følgende er en del af  kontrakten:

Imellem Hr. H. C. Andersen … og Carl B. Lorck … er følgende kontakt affattet. Af alle til 1846 udkomne hefter af H.C. Andersen…et udvalg ag 12 – 15 Bind efter … Carl B. Lorck lade trykke og .. for sin regning….

Lars Bjørnsten Odense

Se også “Andet” om H.C. Andersen.