Album med Vilhelm Pedersens originaltegninger til “Gesammelte Märchen”

Album med Vilhelm Pedersens originaltegninger til “Gesammelte Märchen” 1847 og Eventyr 1850. Dette er foræret H.C. Andersen på hans 70 års fødselsdag i 1875 af Carl Lorck. Foto Lars Bjørnsten Odense 2004