TBT – HCA om bl.a Lotzes Have

Vinderprojektet fra arkitektfirmaet Entasis’ om bl.a Lotzes Have

“Lotzes Have er den oprindelige apotekerhave, som har ligget på dette sted og som Steen Eiler Rasmussen ved sin indblanding i forbindelse e med planlægningen af Thomas B. Thrigesgade fik delvist sikret for eftertiden. Haven nuværende udformning er opstået i forbindelse med etableringen af H.C. Andersen Museet og “Fyrtøjet”, som vender ryggen mod Thomas B. Thrigesgade. Som en tillægsopgave til prisopgaven er vi blevet bedt om at overveje indpasningen af et byggefelt til et nyt H.C. Andersen hus, et stort spektakulært og spændende hus, der skal byde velkommen til H.C. Andersens verden – og eventyrene. Vores bud herpå skal ikke opfattes som den ultimative løsning, men som et indspark i en tidlig fase, hvor alle muligheder bør være til sted. For at optimere udnyttelsen af en større og genskabt have på dette sted, foreslår vi at man gentænker Fyrtøjet i denne nye sammenhæng og opfører en bygning, som svarer til intensionerne i planen. Fyrtøjet og Eventyrhuset opføres i en ny og større bygning placeret og med et stort areal under terræn, hvor en ny indgang kobler sig på parkeringskælderen i en bebyggelse på 3-4 etager bag en helt grøn facade skal udstillingsbygningen dels signalere bæredygtighed, magi og eventyr, dels markere Odense, som en by der tænker nyt.

Ud over indpasningen af et byggefelt til et nyt HCA hus har vi valgt ikke at bebygge dette centrale område i bydelen, men for at tydeliggøre tværforbindelserne ved Bangs Boder og Hans Jensens Stræde markerer vi den oprindelige karre’bebyggelse med træer langs byens rum. Letbanens forløb gennem denne magiske have skaber en positiv oplevelse af afstand i byen og koncentrerer magien omkring H.C. Andersen på dette sted.

I gendigtningen af haven har vi taget udgangspunkt i nogle af de elementer, som eksisterer oprindeligt; grønne øer med bløde stier og runde / ellipseformede vandbassiner. Haven var anlagt i den “pittoresque stil”, hvor naturen skulle repræsenteres gennem grotter, fontæner o.s.v. Dette magiske univers oversætter vi til en nutidig sammenhæng, hvor H.C. Andersen temaet flettes ind i udformning og indhold. De grønne græsklædte øer refererer samtidig til de landskabelige elementer på Albani Torv. I Lotzes Have ligger øerne tættere, og stierne er grusbelagte som i en rigtig have. Opgange fra parkeringskælderen indgår i det samme amorfe formsprog – og peger endda videre ned i den moderne p-kælder med bløde linjer og en overraskende lyssætning. Oppe og nede smelter sammen på dette sted, hvor den foreslåede natklub funktion fuldender temaet, hvor magi, leg og overraskelser dominerer.

Haven rammes ind af træer og træer skaber stemning og rum inde i haven. H.C. Andersen har flere eventyr, hvor træerne udgør en vigtig rolle. I forlængelse heraf ønsker vi talende træer i Lotzes Have. Enkelte træer vælges ud som “eventyr-træer”, hvorunder man på en bænk vil kunne høre et af H.C. Andersens eventyr læst højt. Eventyrene kan variere henover året, så det på varme dage vil være de lidt længere eventyr, der læses op, og på de kolde dag er det de små korte..”

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2012

Oversigt: Thomas B.Thrige Gade og H.C. Andersen