“Dagbladet” 12. august 1875

"Dagbladet" 12. august 1875 med omtale af H.C. Andersens begravelse 11. august 1875. Foto Lars Bjørnsten 2002

 “Dagbladet” 12. august 1875 med omtale af H.C. Andersens begravelse 11. august 1875.

Teksten i avisen:

H.C. Andersens Jordefærd har idag fundet sted under almindelig deltagelse. Fra mange huse samt fra skibe i havnen og på Reden vajede der flag på halv stang. Allerede flere timer før den til jordefærden bestemte tid begyndte folk at stille sig op udenfor Frue Kirke, som henved kl. 12 var opfyldt af en talrig sørgeskarer. Begge pulpiturerne var reserverede for damer. I koret stod de akademiske borgere, flere hundrede i tallet, med deres faner, og langs sidegangene stod opstillede Arbejderforeningen af 1860, flere foreninger og de københavnske sangforeninger med faner. Blandt de tilstedeværende sås de exellencer udenrigsminister Grev Moltke Bregentved og kulturminister…..

Se mere om H.C. Andersens sygdom, død og begravelse her!