H.C. Andersens sygelige anlæg

H.C. Andersen. Del af maleri af Storch, 1852. Foto: Lars Bjørnsten Odense 2005

Lidelsen

H.C. Andersen skriver i sin roman: “At være eller ikke være.” fra 1857. …”En sand Digter maae vistnok Livet være en Fornemmelse, som det er for den stakkels Aal, man har trukket Skindet af og derpaa ladet igein slippe ud i Mølleaaen, hvor den jo i sin Seighed kan leve og høre de andre Skiælfiske sige: “nei hvor han er empfindlich; kan han nu ikke taale det.”” Et andet sted i romanen siger Andersen: “Bliver man Poet saa mister man sit Aaleskind.”

Rigmor Stampe skriver om Andersen: Denne overfølsomhed, denne åndelige hudløshed var årsagen til mange af H.C. Andersens fejl. Hans utålmodighed, hans pirrelighed, hans berømte forfængelighed. Men det er også grunden til hans digteriske forfængelighed og til hans bløde hjerte.

Forklaring om overfølsomheden kan skyldes sygdom i hans nærmeste familie, hvor farfaderen var uheldredelig sindsyg og hans fader blev det mod afslutningen af sit liv.

Det har gjort et stort indtryk at en pige i hans konfirmationstid drillede ham med at sige “Han er gal som sin farfader” . I breve fra hans skoletid kommer denne frygt ofte frem bl.a. skriver han den 14. oktober 1826 til sin ven Ferdinand Emil Hundrup.

“….Er der noget her i mit Brev, som synes dig lidt svulstigt og galt, saa husk paa, at Jeg jo har en Skrue løs…” Den 21. september 1826, mens H.C. Andersen går i skole i Helsingør skriver han til Jonas Collin den ældre: “….Jeg veed nok, at jeg ret er en sjælesyg Stakkel, der strax faaer Øinene fulde af Vand, naar Vinden blæser en Smule skarp…”.

Der er ingen tvivl at han havde et uligevægtig sind og en svær barndom, hvilket burde have afstedkommet en ligeværdig og jævn opdragelse. Desværre var det det modsatte der skete og som Edvard Collin meget ærligt sider: “Og således have vi alle fra den Tid et Ansvar for hvad vi hver paa sin Viis have bidrager til at forvirre Andersen”.

“At være eller ikke være.” er en roman i tre dele fra 1857. På forsiden står: “To be, or not to be. that is the qustion.” Shakspeare. Det er H.C. Andersens femte roman,stærkt inspireret af filosofiske og religiøse problmestillinger samt politiske hændelser.

Kilde: Rigmor Stampe “H.C. Andersen og hans nærmeste omgang”. Forlaget H. Aschehoug og Co. i Kjøbenhavn 1918.

Lars Bjørnsten Odense