Christiansdal med Dalum Kirke 1879

 Dalum Kloster Dalumvej 105, 5250 Odense SV

H.C. Andersen og Christiansdal.

Så vidt vides har H.C. Andersen aldrig besøgt Christiansdal. Der er dog ikke tvivl om, at hans omgangkreds har kommet der. Det meste af kontakten til familien på Christiansdal skete gennem familien Hanck fra Odense. Desuden har ved forskellige lejligheder mødt familien på Christiansdal.

En af H.C. Andersens gode veninder Henriette Hanck fra Odense skriver til Andersen i november 1836 om hva der sker i dagligdagen herunder, at der på søndag er sølvbryllup på Christiansdal og at det bliver en stor fest , hvortil der i flere dage er gjort forberedelser og at hun vil tage sin fader og moder med. Den 23. januar 1840 skriver Henriette Hanck til H.C. Andersen bl.a. om, at i gaar Aftes døde den gamle Kammerherre Benzon paa Christiansdal.

Ifølge et brev fra H.C. Andersen 8. marts 1836 til Henriette Hanck: “Det er den unge Benzon som maler mit Portræt, Lachmann skal litographere det. Den unge Benzon( C.A. von Benzon) var en brorsøn til besidderen af stamhuset Christiansdal ved Odense (nuværende Dalum Kloster). Han 33 år gammel døde i 1849 af kolera i et parisisk gældsfængsel. Christiansdals skov blev brugt til udflugter for Odenses borgere. Skoven kaldes “Fruens Bøge” mod øst afgrænses skoven af Odense å . H.C. Andersen har han været i Christiansdals skov (Fruens Bøge) og Hunderup Skov ved flere lejligheder. I sin første rejseskildring fra en udflugt til hjembyen Odense i sommeren 1829 fortæller H.C. Andersen bl.a. om udflugterne til Hunderup Skov og Christiansdals Skov (Fruens Bøge) bl.a.: ”En blind mand spillede på violin i skoven, og fra byen kom de fornemme folk sejlende op ad åen i en båd, hvorfra der hang et stort, rødt flag”.

Dalum Kloster er et gammelt benediktinernonnekloster i Odense. Det nævnes første gang i 1197. Klosteret kaldtes Christiansdal fra 1682 til 1906. Fra 1906 blev det igen kaldt Dalum Kloster. Det hvidkaldede kloster ligger i Dalum Sogn, Odense Herred, Odense Kommune. Hovedbygningen er opført i 1658 og senere ombygget flere gange. I perioden 1764-1906 ejedes Christiansdal af familien von Benzon. I 1906 under Skt. Hedvigsordenen. Idag er det Sankt Hedvig søstrenes Provincialhus og Hvilehjem.

Agnes Lunn (1850-1941) Christiansdal med Dalum Kirke 1879. Muligvis skydeskive.

16 juli Benzon 1878

Agnes Lunn (1850-1941) Christiansdal med Dalum Kirke 1879. Muligvis skydeskive. Ovenover det malede billede ses et våbenskjold fra familiem von Benzon som har ejet Christiansdal i perioden.

Billede set på Odense Bys Museer i 2002. Foto Lars Bjørnsten Odense. Kilder: odense.dk, sdu.dk