Nytårsvers for det collinske hus

Nytårsvers for det collinske hus, skrevet af H.C. Andersen.

 Nytårsvers for det collinske hus, skrevet af H.C. Andersen.

 

Nytaarsvers (impromptu) for det collinske Huus.

Faderen.
Bevaer som før dit Lune og Humeur
Gid Du faae mange Løg paa dine Ærter
– Dit Hjerte, veed vi, blive vil som før,
For denne vished borger mange Hjerter.

Moderen.
Gid Tromlitz skrive bedre Ting,
og Staga skaffe gode Stykker,
Mens Husets Alfer rundt omkring
Et Paradiis dem bygger.

Drevsen
Gid de maa erholde de jydske Aviser
Lidt mere tidlig end sidste Aar!
Skjøndt Gjenganger Knud De altid priser,
et Digterhjerte dog for dem slaaer
Til Sandheds Lys vil de vandre frem,
Thi De er i Grunden slet ikke slem.

Fru Drevsen
Et godt Humeur og mange Geldter
og – føl lidt meer naar Viggo vælter

Eduard
Ei mange ord fra Læben strømmer,
Gid Du maa faae Alt hvad Hjerte drømmer.

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2003