Merak tokolersok

Merak tokolersok. “Det døende Barn” på grønlandsk, trykt i “Kjøbenhavnsposten” 1829.

Af et Brev til Udgiveren, fra Grønland. “Ved et venskabeligt laan har jeg i dette Foraar gjort Bekjendtskab med første Aargang af Deres Blad. Jeg fandt dette lille Digt med Overskrift “Det døende Barn”, i No. 77, saa smukt, at jeg prøvede paa i Grønlands Sprog at give det ligesaa simpelt og naivt som Originalen og giver mig den Frihed, bestaaende at sende Dem Oversættelsen, i det Haab, at en saadan, i et Sprog, i hvilket metriske Oversættelse ere saa sjeldne og saa vanskelige, ikke vil være uden Interesse for Dem og Deres Læsere. Jeg anmærker, at den, for her i Landet at have noget Værd, maatte kunne synges, og at den derfor er indrettet til Melodien “Midnatstimer i Taarnet staaer”, med en saadan Forankring i Versemaalet, at anden og 4fr Strophe have faaet et lige Tal af pedes.

Holsteinborg d, 7. Julii 1829
Ærbødigst
Kjer
Mission. ord

Merak tokolersok.
Kassukaunga ananang – à!
Sinitsiarmilanga!
Kijanæk! – sardliardlunga
Sinek saissegingma!
Imakale tokoguma
? Isarokaissersonga
O kallungna, ananang -! à
Sadlunga pissegingma!
Kijanæk! – Tupedler straks!
Kijaneret ou Nakau;
Timmingoavkut niglerse!
Kamnalo annordlerkau.
Sang erkipinga arksavkut
Sikkitidlungalo?
Ounakautin ullursavkut
Kausersinnardiutidlo!
Singub kassuærsarpanga
Nuennarkemionga;
Sinektorsin narangama
Engelit tekkoaka.
Pigituinaissauarma
Annersarolukennæk!
Kijavit? kijalerponga!
Arnaga kijakennæk!
Sennimne irsigäiuk
Isarolik Engele,
Erinalo tussaviuk?
Tussarnekau kissime!
Kassugaluktnarponga
Sikkorngeromarponga!
Irsiginiaissegingma,
Engelib kuningmanga!
Sullnueenik atatavta
Pirksoma tunninerpa?
Sullukaissanermy onga
Mane innutidlunga?

Set i H.C. Andersens Hus i Odense. Foto Lars Bjørnsten 2003.

Se også “Andet” om H.C. Andersen.