H.C. Andersen Haven – den magiske have i Odense

H.C. Andersen haven. Til højre ses indgangspartiet til H.C. Andersens Hus.

H.C. Andersen Haven er en spektakulær åben have midt i Odenses Centrum og tæt forbundet med H.C. Andersens Hus. Haven fletter sig sammen med de cirkelrunde og organiske bygninger, som giver en helt unik oplevelse, som en labyrintisk og magisk have. Hver årstid har sit eget særpræg med træer, buske og planter. Haven er nyanlagt i 2021 i forbindelse med åbningen af det nye H.C. Andersens Hus og vil i løbet af nogle år stå i fuldt flor.

Odense Bys Museer oplyser, at haven ikke har til formål at fortælle den eksakte historie om “Den grimme Ælling” eller “Tommelise”, men snarere det modsatte. Haven lader den besøgende opleve naturen, som opfattet af H.C. Andersen.

Museet skriver, “at hække tårner sig op over dig, danner stier og former rum, der giver dig glimt og oplevelser af naturen i H.C. Andersens verden. Går du igennem haven, vil du opleve skiftet i atmosfære og sammensætningen af planter og skalaer, og hvordan de ændrer sig fra område til område. Naturen som mørk og dyster – kroget fugtigt forfald. Eller lys og luftig som et blomsterflor af poesi. Naturen som stor og mægtig. Eller sart og skrøbelig. I H.C. Andersen Haven begynder rejsen mod det eventyrlige”. Prøv selv.

En del af kæmpehaven med mammutblad og bregner

Til hækkene er anvendt, avnbøg, taks, klassisk bøg. Desuden er der plantet forskellige sorter af kirsebærtræer. I kæmpehaven vokser mammutblad side om side med store bregner. I den dunkle have er der takshæk, skæve fyrretræer og vrangbøg. Prydplæner, buske, træer og bede med befæstelser og andre haveelementer står i specielle vækstsystemer.

Udsigt over den forunderlige verden med en skovlignende forsunken have. Til venstre ses børneuniverset Ville Vau og til højre ses caféen “Deilig”.

Inden rejsen ind mod det eventyrlige i H.C. Andersen Haven er det værd, at notere sig, hvordan H.C. Andersens natursyn var. Det, at verden, og alt hvad der er i den af natur lige fra måne til markmus, af ting, af mytiske figurer og besjælede fænomener, får sprog i H.C. Andersens eventyr betyder, at verden bliver fortalt og tolket virkeligt for øjnene af sin tilhører. Fantasien er ikke et blændværk, men en synssans, der giver verden sin virkelige og mulige skikkelse. Derfor gælder det om at være åben for den, som barnet. Slip fantasien løs.

H.C. Andersen var en sand naturelsker og havde blik for alt der rørte sig i naturen. Dette ses bl.a. i hans mange beskrivelser af naturen i sine dagbøger og i eventyrene. Nedenfor bringes eksempler fra disse: bl.a. taler han om en stor natur-revolution, fordi vandet havde sprængt de store klipper i stykker. H.C. Andersen giver også eksempler på en malende og poetisk måde: En terrasse udenfor og en blomstrende natur, søen, blikstille, de tavse høje bjerge og dejligt måneskin. En sønderrevet skyverden der drog forbi.

At naturen får sprog og levendegøres ses i mange af eventyrene. Her et par eksempler: Fra eventyret “Det gamle Egetræes sidste Drøm”  “Men den lille blaa Blomst ved Vandet, den skulde ogsaa med!” sagde Egetræet; “og den røde Klokkeblomst! og den lille Gaaseurt!” – ja Egen vilde have dem Allesammen med! I eventyret “Grantræet” talte træerne også “O, var jeg dog saadant et stort Træ, som de Andre!” sukkede det lille Træ, “saa kunde jeg brede mine Grene saa langt omkring og med Toppen see ud i den vide Verden! Fuglene vilde da bygge Rede imellem mine Grene, og naar det blæste kunde jeg nikke saa fornemt, ligesom de Andre der!”

Ideen med H.C. Andersen Haven i Odense har været at skabe en stemningsfuld helhed, at skabe symbiose mellem bygning og landskab, hvor de enkelte haver får deres eget udtryk. Haven skal skabe en sanselig oplevelse af magien, overraskelserne, det eventyrlige og foranderligheden i H.C. Andersens univers. Et besøg værd!

Lars Bjørnsten Odense

Kilder:

  • H.C. Andersens Dagbøger (kb.dk)
  • Andersen og Gud fra forlaget Anis 2004
  • Odense Bys Museer
  • dagensbyggeri.dk
  • Foto Lars Bjørnsten Odense