Hesten og kareten ved slottet i Ville Vau Odense

Flot violet hest med sadel og efterfølgende karet klar til en tur. Står i stalden bagved slottet eller paladset i scenografien i Eventyrland. Der er mulighed for at ride på hesten eller få en tur i kareten, måske du er en af lakajerne på kareten og iklæde sig høj hat og tøjet som en bagved på stumtjeneren.

Kareten optræder i flere af H.C. Andersens eventyr og i hans levnedsbog. H.C. Andersen havde svært ved at stave, derfor er ordet “karet” stavet på flere forskellige måder og brugt i flere betydninger f.eks postkarreet, Guldkarreeten, Karreet , Karreten. Hvilken betydning den har i dit eget eventyr må du selv bestemme.

H.C. Andersen har brug kareten på sin egen måde i hans selvbiografi Levnedsbogen og i  nogle af sine eventyr.

I 1826 gik H.C. Andersen i skole i Slagelse, hvor rektoren hed Simon Meisling. H.C. Andersen skriver i sin Levnedsbog  fra 1805-1831 bl.a. at Meisling var ikke ret tilfreds dernede i denne lille by og glædede sig nu til at gøre en tur ind. Byen havde kun en eneste karet og den var meget skrøbelig, men alle benyttede den. I julen skulle der være bal, men til damernes kvidren, thi nu måtte de bæres derhen, lejede Meisling kareten til sin rejse ind og tilbød mig plads med.

I eventyret “Tolv med posten” hedder det: “Den store Postkarreet holdt udenfor Byens Port, den bragte tolv Personer, ikke flere kunde der rummes, alle Pladser vare besatte”.

I eventyret “Snedronningen” optræder kareten flere gange: “Skoven havde grønne Knoppe, og ud fra den kom ridende paa en prægtig Hest, som Gerda kjendte (den havde været spændt for Guldkarreeten) en ung Pige med en skinnende rød Hue paa Hovedet …. Og hun fik baade Støvler og Muffe; hun blev saa nydeligt klædt paa, og da hun vilde afsted, holdt ved Døren en ny Karreet af puurt Guld; Prindsens og Prindsessens Vaaben lyste fra den som en Stjerne; Kudsk, Tjenere og Forridere, for der vare ogsaa Forridere, sade klædte i Guldkroner. Prindsen og Prindsessen hjalp hende selv i Vognen og ønskede hende al Lykke….. Indeni var Karreten foret med Sukkerkringler, og i Sædet vare Frugter og Pebernødder”.

Foto Lars Bjørnsten Odense 13. oktober 2021

Se mere om eventyrlandet Ville Vau her!