H.C. Andersen: Digterens Hjerte

Digterens Hjerte

1

Du fatter ei Bølgernes evige sang
Ei Aanden, som svulmer i Toner og Sang
Ei Følelsen dybt i Blomsternes Duft
Og Solens Flammen i Storm og Luft,
Ei Fuglens Qvidren af Længsel og Lyst
Og tror dog du fatter en Digters Bryst!

2.

Der svulmer meer end i Bølgers Gang.
Der findes jo Lilden til Toner og Sang:
Der voxer Blomster med evig Duft,
Der brænder det uden den kjølende Luft,
Der kjæmpe Aander i Længsel og Lyst,
De kjæmpe med Døden dybt hans Bryst!

H. C. Andersens digt til Riborg Voigt  “Digterens Hjerte” 1830. Ved juletid i 1830 udsendte H.C. Andersen sin digtsamling med titlen “Phantasier og Skizzer”. Denne digtsamling indeholdt bl.a. ovenstående digt samt “To brune Øine”. Digtsamlingen sendte og dedikerede han  til Riborg Voigt.

Læs mere om: Rigborg Voigt Faaborg