Fortidsmindeskoven Halskov Vænge og H.C. Andersen

Fortidsmindeskoven Halskov Vænge på Falster i august 2017

Fortidsmindeskoven Halskov Vænge på Falster er en perle blandt Danmarks fortidsmindeskove og selv om skoven ikke er stor rummer den en masse fortidsminder således 6 stendysser, 72 gravhøje, samt en kæmpesten med helleristninger samt træer fra 1700-tallet.

H.C. Andersen havde ophold på herregården Corselitze i perioden 6. august 1850 til den 18. august 1850 under besøget gik han ture i lystskoven og badede. Desuden var der en udflugt til Halskov Vænge sammen med Andreas Buntzen. I sin dagbog fra denne dag skriver H.C. Andersen om besøget, at den første del af dagen gik med at bade og efter frokost kørte de til herom hedder det:

“Efter Frokost kjørt ud til Halskov-Vænge, hvor der i en lille
Skov voxer, først unge slanke Ege, med smaa bladfulde
Grene op ad Stammen, det synes en Humlehave, længer inde
staae underlig knudrede Ege og Bøge, een kaldes, da den
seer ud som en Elephant, Elephanten, her er Grav og Tingsteder;
Andreas Bunzen sad øverst paa en Steen, jeg sagde:

Her hvor ikke Hjorden græsser,
Har man fordom Kjæmper seet.
Nu sees øverst en Professor,
Og forneden en Poet. —
Havet var stærkt i Bevægelse. Hjemme var jeg meget livlig.”

Lars Bjørnsten Odense