H.C. Andersen erkender, at al begyndelse er svær !

soroe-310706-116-001

Bronzemedallion på gravstenen for digteren Bernhard Severin Ingemann (1889-1862). Set på Sorø Akademi. Foto Lars Bjørnsten Odense 2006.

I datidens avis kunne man i 1912 i Vestjyllands Social-Demokrat – Esbjerg fra den 7. juni læse følgende om H.C. Andersen: “Vor store eventyrdigter H.C. Andersen måtte erkende, at al begyndelse er svær”, hvad følgende brev, som han skrev til Ingemann bærer vidnesbyrd om. Brevet er ikke dateret, men man mener, at det kan dateres til 1821.

“Herr Ingemann!

Stolende paa Deres Godhed fordrister jeg mig at skrive Dem til for at anmode Dem om at igjenemlæse det indlagte Papir. Jeg føler meget ved at jeg maae henvende mig til Fremmede men jeg ser at jeg paa ingen anden Maade kan naa det Maal jeg anseer for min største Lykke.

Blottet for alt vover jeg mig til Hovedstaden med det Haab at jeg ved ædelmodige Menneskers Hjælp og ved det Talent som jeg efter fleres Dom skal besidde vilde arbeide mig frem – (vis De ej vil opfylde mit Ønske da jeg er Dem ganske Fremmet haaber jeg de dog tilgiver mig) vis det var Dem til Fornøjelse vilde jeg Declamere nogle Scener Digte for Dem. Jeg har ogsaa vovet at skrive nogle Vers og Tragedier vis De vilde see disse da Jeg ved man maa være Overbærende med en ustuderet Begynder

underdanigst

Hans Christian Andersen”

Se mere om: B.S. Ingemann og H.C. Andersen