Edith Wetering og H.C. Andersen: Den lille Pige med Svovlstikkerne

1-DSC_5443

Edith Wetering, Holland. Pigen med svovlstikkerne. Set i Blokhus 2015

Sandskulptur skabt af Edith Wetering fra Katwijk Zuid-Holland efter inspiration fra H.C. Andersens eventyr “Den lille Pige med Svovlstikkerne“.  Skulpturen og andre unikke og eventyrlige sandskulpturer kan ses, ved Kulturhuset  Vesterhavsvej 6, Hune, 9492 Blokhus i Nordvestjylland, Se nærmere om priser og åbningstider på Kulturhuset Blokhus hjemmeside her!

1-DSC_5453

Edith Wetering fra Holland har skabt en skulptur fra eventyret “Den lille Pige med Svovlstikkerne”.

Uddrag fra H.C. Andersens eventyr “Den lille Pige med Svovlstikkerne” “…..“Mormoer!” raabte den Lille, “O tag mig med! jeg veed, Du er borte, naar Svovlstikken gaaer ud; borte ligesom den varme Kakkelovn, den deilige Gaasesteg og det store velsignede Juletræ!” – og hun strøg ihast den hele Rest Svovlstikker, der var i Bundtet, hun vilde ret holde paa Mormoer; og Svovlstikkerne lyste med en saadan Glands, at det var klarere end ved den lyse Dag. Mormoer havde aldrig før været saa smuk, saa stor; hun løftede den lille Pige op paa sin Arm, og de fløi i Glands og Glæde, saa høit, saa høit; og der var ingen Kulde, ingen Hunger, ingen Angst, – de vare hos Gud!….” Foto Lars Bjørnsten Odense 25. juni 2015

Se oversigten over sandskulpturerne her!