Historien om Det kongelige Teaters tilblivelse (3)

Johanne Luise Heiberg, døbt Pätges (1812-1890). Foto Lars Bjørnsten

I 1852-53 blev Franz Glæser’s lille opera “Nøkken” opført med tekst af H.C. Andersen, den fik ikke succes. I 1853 blev Heiberg direktør for teatret og da Fru Heiberg vendte tilbage efter en lang sygeorlov fik hun blomster af bl.a. H.C. Andersen, hvorpå han havde heftet en lille seddel med et vers ( “naar havde han ikke det!”). I forbindelse med J.L. Heiberg første optræden ” En Sommeraften” efter sygeorloven i Skuespilhuset den 30. marts 1853 skrev H.C. Andersen et lejlighedsdigt. Da stykket var forbi blev logedørene slået op og unge mennesker trådte ind i og fordelte en trykt sang. Den blev også drysset ned til dem i parkettet. H.C. Andersen havde skrevet teksten till melodien fra “En søndag på Amager”

Til Fru Johanne Louise Heiberg
i Skuespilhuset den 30te Marts 1853.
(Afsynges imellem Stykket og Baletten)

Rul op, rul op du Tæppe, som
Os skinsyg skjuler hende,
Der staaer i Templets Helligdom
Som Ypperste-Præstinde
Og venlig til vort Jubel-Chor
Vil nu sit Øre bøie,
Vil fatte Længslen i vort Ord
Og Glæden i vort Øie.

O nei, Du aner ikke, hvor
Vi savnede Dig saare;
Thi syg Du var — det Sorgens Ord
Har kostet mangen Taare;
Og dog de tunge Dage, som
Med bange Frygt os smerted’
For Folket blev et Vidne om,
Hvor dyrebar Du er det.

Velkommen da til Musers Hjem!
Velkommen til din Throne!
Af hver Bouquet det dufter frem
Og klinger i hver Tone.
Ja, Sangen fra begeistret Bryst
— Du vil den ei forstøde —
Den jubler jo med salig Lyst
Vor Glæde Dig imøde.

En af Fru Thalias varmeste tilbedere var H.C. Andersen. Han havde lidt mange skuffelser som dramatiker, men “Han er ikke født” 1864 var et af hans heldigere forsøg og indbragte i en udmærket opførelse digterens bifald. Til gengæld mislykkedes “Da Spanierne var her” 1865, hvortil H.Rung havde leveret musikken.

Balletten og H.C. Andersen

En af Bournonvilles balletter var “Et eventyr i Billeder”, hvis ide’ var hentet fra H.C. Andersens “Den standhaftige Tinsoldat” var ikke i stand til at holde den store interesse fanget. Balletten fik senere et nydeligt originalt arbejde i Paul v. Klenaus Ballet “Den lille Idas Blomster”, frit efter H.C. Andersen med indsmigrede toner.

Kilder. SDU.dk, H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879, Teatret paa Kongens Nytorv 1748-1948, DBF 1948, Det kongelige Bibliotek. Lars Bjørnsten Odense

Se mere om: H.C. Andersen og Det kongelige Teater

Sider: 0   1  2  3