H.C. Andersens skærmbræt 1873-74 (3)

Udsnit af skærmbrædt udført grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe. Foto Lars Bjørnsten Odense 2004.

Udsnit af skærmbræt udført grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe. Foto Lars Bjørnsten Odense 2004.

Gaven

Gaven som H.C. Andersen modtog af grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe, f. Zahrtmann (1842-1916) har givet ham ideen til arbejdet med skærmbrættet har han nærmere beskrevet i dagbogen fra den 8. marts 1873: ”Ud paa Aftenen kom fra Grevinde Wanda Danneskjold et smukt udført Skjærmbrædt, engang, for et Aar siden, da jeg beundrede et lignende hun havde lavet til sin Søster Grevinde Holstein, lovede hun ogsaa at lave, ved Leilighed til mig, jeg troede ikke at faae et saadant, men nu kom det, i smuk Egetræes udskaaret Ramme, med farvede Billeder paa den ene Side og ukolorerede paa den anden, udklippede, klistrede ind i hinanden, sammensmæltende som var det et eneste Billede, og dog uendeligt mange, de glede i hinanden, som en underlig Drøm, Alt ordnet med Smag og Phantasie, jeg blev særdeles glad ved denne Gave.”. Se gaven fra grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe her!

Det færdige arbejde med skærmbrættet

H.C. Andersen har jvf. ovenstående beskrevet, at han senest den 8 februar 1874 havde lavet fire sider næsten færdig “Årstiderne” ,”Det ny teater”, “Dansk natur”, “Norge og Sverrig”. Da skærmbrættet på museet i Odense består af otte sider har H.C. Andersen sandsynligvis arbejdet videre med det hen over foråret 1874  for at lave de sidste fire sider. Navne på de enkelte sider som museet har angivet som Tyskland, Frankrig, England, Orienten, Barndom, Teatret, Danmark og Sverige-Norge er dog ikke helt identiske med det Andersen har fremført i sine breve.

Kilder

Billedet er fra Odense Bys Museer, breve HCA brevbase sdu.dk.  Se mere om H.C. Andersens skærmbræt her!

Lars Bjørnsten Odense

Sider:   1  2  3