B.S. Ingemann

Ingemann. Foto Lars Bjørnsten Odense 2012

B.S. Ingemann

I 1822 blev Ingemann lektor i dansk ved Sorø Akademi, hvor han arbejdede indtil Akademiet blev nedlagt i 1849. De sidste år fungerede han ( 1842 – 1849) som stedets direktør (rektor). Ingemann blev til delt en embedsbolig på akademiet. Her boede han til sin død i 1862. Boligen rummer i dag skolens administration og rektors kontor.
Ingemann var en af datidens meget flittige og alsidige skribenter. Han har skrevet digte, romaner, eventyr, sange, skuespil og salmer. som digter bekendte Ingemann sig til romantikken. Romantikken var en retning indenfor kunst og kultur, der dyrkede følelesen og fantasien, og som hentede en del inspiration i fortiden, som noget der var værd at efterligne.
Ingemann skrev en række af sine kendte og historiske digte og romaner i Sorø. bl.a. “Valdemar den store og hans Mænd”, Morgen- og Aftensange”. “Højmessesalmer”, “Holger Danske” og “Landsbybørnene”.

Ingemann var gift med Lucie født Mandrix. Fru Ingemann var en ivrig maler og det kan ses ved de mange i en række af romantiske blomsterbilleder samt mange altertavler til lokale kirker. Kilde: Sorø Museum.

Sider:  1  2  3  4