Bidrag til fuldførelsen af Vor Frue Kirke i København 1819

Placat  angaaende Bidrag til fuldførelsen af Vor Frue Kirke i København 1819. Kjøbenhavn den 20de October 1819

”Andre, meest extraordinaire Skatter i Danmark”ses af ovenstående plakat, som betød en indførelse af den såkaldte klubskat, som betød at alle klubber og dramatiske selskaber i hele Danmark årligt skulle betale 2 rigsdaler sølv for hvert medlem, en særskat, som også havde den politiske hensigt at bremse foreningsdannelsen.

Vor Frue kirke blev sønderskudt ved englændernes bombardement af København 1807. I 1811 påbegyndte man arbejdetmed at genopføre kirken, men riget fattes penge. man ville låne pengene og for at have midler til renter og afdrag ville man pålægge en “klubafgift”. Den 20 oktober udgik en en plakat jvf. ovenstående. Denne skat for at indbringe de midler til “Vort Riges Hovedkirke” genopførelse.

Foto: Lars Bjørnsten Odense