Bertel Thorvaldsens sidste timer !

Thorvaldsens Museum ved Frederiksholms Kanal  Foto af akvarel af Heinrich Hansen 1856.

Lars Bjørnsten Odense 2004

Wilkens sagde mig, at Thorvaldsen havde ytret, at da kronprinsen var kommet til byen, ville han gå op på slottet, for gøre sin opvartning. Da kronprinsen ikke havde været tilstede, havde Thorvaldsen skrevet sit navn i forgemakket, formodentlig sidste gang, han skrev det og var gået hen i museumsbygningen. Efter et par besøg blev han hos overpræsident Kjærulff om middagen og indtil sent på natten. Klokken var endnu ikke fem, da han næste morgen søndag den 24. marts 1844 ringede på Wilkens og klagede over at han ikke kunne sove.

Uagtet at Wilkens søgte at berolige ham, stod han op , satte sig i sin sofa og begyndte at læse. Men straks efter faldt i søvn og sov indtil kl. 8. Da han havde drukket den sædvanlige portion mælk og spist sine tvebakker, gik han forfrisket, som det syntes til sit arbejde på Luthers Buste og foretog nogle forandringer efter den nævnte radering af Hopfer. Senere spiste han hos middag sammen med Oehlenschlager, Andersen, Ernst Meyer og flere gode mennesker, før han om aftnen gik i teatret. Ved middagen var han i vennernes kreds ualmindelig munter, fortalte anekdoter lo af “Corsarens” vittigheder og talte om en forestående rejse til Italien. Mærkeligt blev det, at han ved at tale om museet, i spøg tilføjede: “Ja! nu kan jeg gerne dø for Bindesbøll har min grav færdig!”

Da han gik til teatret mødte han Bindesbøll, som fulgte ham derhen. Ved indtrædelsen i hofparkettet mødte han konferensråd Collin og hilste på ham med den sædvanlige venlighed. Dækket var endnu ikke hævet, da han indtog sin plads, men pludselig bøjede han sig, som om han ville tage noget op fra gulvet. Det næste øjeblik greb hans nærmeste omgivelse med stræk og så snart det kunne ske blev hans legeme livløst båret ud i forhallen. Få minutter efter rullede en karet ind i Charlottenborg, og fra det åbne vindue lød en stemme.” han er død”. Det tunge legeme blev varsomt båret ind på sofaen, en åre blev åbnet, men ikke en dråbe blod kom tilsyne.

Kilde: Thorvaldsen i Kiøbenhavn. 1839-1844. Efter den afdøde kunstners brevvexlinger, egenhændige optegnelser og andre efterladte papirer. Af J. M. Thiele. (Kiøbenhavn, C. A. Reitzel, 1856)

C.F. Wilckens var Bertel Thorvaldsens kammertjener kort efter billedhuggerens tilbagekomst til København 17.9.1838. Han varetog sammen med sin kone Charlotte Amalie husholdningen i Thorvaldsens embedsbolig på Charlottenborg.
Lars Bjørnsten